DÒNG SỰ KIỆN. * Covid-19

Phật Pháp căn bản (Phần I)

Theo
31-07-2021
Đạo Phật là một trong những Tôn Giáo lớn của nhân loại. Đó là một truyền thống tâm linh tồn tại lâu dài và có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử văn minh thế giới.
     Tiếp cận với Đạo Phật, Phật tử hay những người thiện nam tín nữ có nhiều cách thức khác nhau, xong để nói hiểu rõ về hai chữ “Đạo Phật” thì không phải ai cũng biết, và cũng vì không phải ai cũng hoàn toàn đến với Đạo vì mục đích chân chính mà Đạo Phật hướng tới. Do đó, để trở thành một Phật tử đúng nghĩa, điều căn bản nhất chúng ta cần phải có để làm tư lương đó chính là hiểu rõ, hiểu sâu khái niệm, đặc tính, vai trò và giá trị của “Đạo Phật” đem lại.    Chữ “Đạo” mà chúng ta thường nói đến không đơn giản nó là con đường, là các cảnh giới như chư Thiên, loài người, A Tu La hay Ngạ quỷ..., nó cũng chẳng phải chỉ là những đạo lý hay nguyên tắc đạo đức xã hội, cách hành xử giữa người với người, mà chữ Đạo này chính là lộ trình đưa đến sự trực nhận (nhận rõ trực tiếp) và thể nhập lý tánh tuyệt đối, chân lý vũ trụ và bản thể vạn vật. Đấy mới chính là ý nghĩa chữ Đạo trong Đạo Phật. Nó còn là sự kết hợp giữa Đạo lộ và Đạo quả. Nếu đạo lộ (magga) là con đường, là phương tiện thì đạo quả (phala) chính là đích đến, là cứu cánh. Dó đó, Đạo chính là chuỗi lộ trình của hành giả phát khởi cho đến lúc thành tựu, đưa hành giả từ bờ nghiệp sinh tử vượt thoát biển luân hồi mà hội nhập Niết Bàn tịch tĩnh.   Chữ Phật được dịch từ chữ Buddha có nghĩa là Bậc Tỉnh Thức, Đấng Giác Ngộ (Giác Giả), chỉ cho bậc đã giác ngộ hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn, chứng đắc cảnh giới Niết Bàn. Xét về nghĩa, chữ Giác có 3 nghĩa: Tự giác, Giác tha và Giác hạnh viên mãn. Trong đó:   Tự Giác chính là tự thân tu tập, thành tựu phúc tuệ viên mãn, giác ngộ được chân lý của vũ trụ, phúc trí nhị nghiêm, chứng ngộ nhân quả thế gian và xuất thế gian. Là bước đầu của một hành giả trong quá trình hoàn thiện hạnh nguyện của mình.    Thứ nữa, Giác Tha là dùng bình đẳng trí, vọng tâm Vô Duyên Từ để độ khắp chúng sanh (Đây là công hạnh của Bồ tát). Nếu không trải qua pháp vị này, hành giả chưa thể bước vào cảnh giới của bậc Chánh đẳng Chánh giác.   Và cuối cùng là Giác hạnh viên mãn, ở đây hành giả chứng được căn bản trí, đoạn trừ phiền não ngũ trược, không còn hai thứ sinh tử, muôn đức đều đầy đủ, 10 hiệu trọn vẹn, nên được tôn xưng là Viên Mãn Giác Hạnh. Lúc bấy giờ chính thức tôn xưng là bậc Thiên Nhân chi đạo sư.     Nếu xét về quả vị, chữ Phật thường được dùng để chỉ 2 quả vị: Thứ nhất đó là Độc Giác Phật, là bậc hoàn toàn giác ngộ nhưng không có duyên giáo hóa độ sanh. Và thứ hai chính là bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, là bậc đã giác ngộ hoàn toàn và giáo hóa chúng sanh. Đây chính là vị Phật đã trọn vẹn Tự giác, Giác tha và Giác hạnh viên mãn.   Và ở đây, chúng ta có thể hiểu Đạo Phật theo 3 nghĩa: - Ở trên phương diện đạo đức xã hội Đạo Phật là lối sống cao thượng, đạo đức, mô phạm để đưa đến hạnh phúc chân thật và trọn vẹn. - Trên phương diện triết học thì Đạo Phật là hệ thống giáo lý, triết lý sâu sắc giúp hành giả nhận rõ chân lý vũ trụ và bản thể của vạn vật. - Còn trên phương diện tôn giáo thì Đạo Phật là một truyền thống tâm linh tỉnh thức, hướng đến việc tự lợi và lợi tha, tự giác và giác tha, độ mình và độ người được rốt ráo viên mãn.   Từ đây, có thể khẳng định, Đạo Phật là một truyền thống tâm linh do Đức Phật thiết lập, là con đường đưa đến sự giác ngộ do Đức Phật khám phá, chứng ngộ và chỉ dạy. Những người con Phật từ đây có thể lãnh nhận và thực tập con đường ấy để có thể nếm quả vị giải thoát như Chư Phật và phương tiện dẫn dắt mọi người cùng được nếm vị thanh lương ấy.   (Hoa Tịnh Độ)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

 VĂN HÓA PHẬT GIÁO

ĐC: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 14, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838484576

mail: info@vanhoaphatgiao.com.vn

Quản lý: HT. TS.THÍCH HẢI ẤN

--------------------------

QUỸ KHAI TÂM

BAN QUẢN TRỊ

-------------------------

Số TK: 8688624071992 

Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Bank

Chủ tài khoản: Trịnh Thị Nhung 

Thường trực: 0867992710

 • 30.11.2019
  Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Tằng

  Thôn Nam Hải, Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

  200.000 đ • 30.11.2019
  Nguyễn Thị Lý

  Thôn Tân Hải, Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

  500.000 đ • 30.11.2019
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đồng Đội

  325 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

  1.000.000 đ