DÒNG SỰ KIỆN. * Covid-19

THÁNG 7 - CỬA QUỶ ĐÃ MỞ ... BẠN NÊN LÀM GÌ

Theo
08-08-2021
Hiện tại là tháng bảy, cửa quỷ đã mở rồi, quỷ đều đi ra, cho nên các vị rất nhiều người thường hay mộng thấy quỷ, mộng thấy thân bằng quyến thuộc, cơ hội thì nhiều, vì sao vậy?

Cầu bạn giúp họ siêu độ. Nếu như bạn mộng thấy thân bằng quyến thuộc, thì khoảng thời gian tháng bảy này, trong pháp hội siêu độ lập cho họ một bài vị. Họ đến là để cầu việc này.

Chúng ta phải hiểu được giúp đỡ họ. Đây là trên Kinh Địa Tạng nói, các vị đọc Kinh Địa Tạng thì biết, họ đến cầu sự giúp đỡ.

Vì sao họ không tìm người khác?

Người khác không đến Cư sĩ Lâm, họ đến cầu thì có ích gì. Các bạn chịu đến Cư sĩ Lâm, cho nên cầu các bạn thì hữu dụng. Bạn lập cho họ một bài vị. Chúng ta nghe Kinh, đọc Kinh rồi hồi hướng cho họ.

Vì sao họ đi đến cõi quỷ?

Họ niệm quỷ nên biến thành quỷ. Tuy là không có niệm quỷ, trên thực chất họ niệm quỷ. Quỷ là tâm tham. Họ ngày ngày nghĩ đến tham, tham thì biến thành quỷ thôi.

Niệm tham chính là niệm quỷ. Niệm sân hận, niệm đố kỵ, đó là niệm địa ngục. Việc này thì rất phiền phức, không nên như vậy. Chúng ta nhất định phải đem ý niệm chuyển đổi lại thành niệm Phật.

Tuy là không niệm A Di Đà Phật, nhưng niệm chân thành, niệm thanh tịnh, niệm bình đẳng, niệm giác ngộ, niệm từ bi, thì đây chính là niệm Phật. Bạn phát nguyện cầu sanh Thế Giới Cực Lạc thì bạn chắc chắn Vãng Sanh.

Nếu như trong miệng niệm A Di Đà Phật, một ngày từ sớm đến tối lần tràng hạt, niệm A Di Đà Phật một ngày niệm mấy mươi vạn câu, nhưng trong tâm đều là hư ngụy, gặp người đều là nói lời giả, không có câu nào là thật, trong tâm không thanh tịnh, không bình đẳng thì không thể Vãng Sanh.

Đại Đức xưa nói rất hay:

Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn,

đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công.

Vì sao vậy?

Bạn niệm Phật là trên hình thức niệm, tâm của bạn không phải là thật.

Chữ niệm này, các vị xem rõ ràng, văn tự chúng ta là phù hiệu trí tuệ, bên trên chữ niệm là chữ kim, bên dưới là chữ tâm, là nói bạn trong tâm hiện tiền có Phật thì mới gọi là niệm Phật, không phải ở trên miệng. Hay nói cách khác, tâm của bạn giống với tâm Phật, đây gọi là niệm Phật.

Phật là tâm gì?

Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bạn có cái tâm này, bạn niệm Phật liền sẽ không có gián đoạn.

Phật là hạnh gì?

Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật, đó là hạnh của Phật.

Tâm của chúng ta là tâm Phật, hạnh là hạnh Phật thì có lý nào mà không làm Phật?

Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, bạn ngay đời này sẽ chắc chắn làm Phật. Cho nên, cái tổng kết này, ý nghĩa rất sâu rất dài.

Ngài ở nơi đây chân thật khuyên chúng ta, ở ngay trong vô lượng Pháp Môn chọn lấy Pháp Môn Tịnh Độ.

Sau khi chọn lấy Pháp Môn Tịnh Độ, phải như Bồ Tát Pháp Tạng tín nhập như vậy. Từ ngay chỗ này sanh khởi tín tâm, từ ngay chỗ này vào cửa. Chúng ta không cần phải tu ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Chúng ta ngay một đời này viên mãn thành tựu.

Nam Mô A Di Đà Phật

Pháp Ngữ: HT Tịnh Không

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

 VĂN HÓA PHẬT GIÁO

ĐC: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 14, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838484576

mail: info@vanhoaphatgiao.com.vn

Quản lý: HT. TS.THÍCH HẢI ẤN

--------------------------

QUỸ KHAI TÂM

BAN QUẢN TRỊ

-------------------------

Số TK: 8688624071992 

Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Bank

Chủ tài khoản: Trịnh Thị Nhung 

Thường trực: 0867992710

 • 30.11.2019
  Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Tằng

  Thôn Nam Hải, Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

  200.000 đ • 30.11.2019
  Nguyễn Thị Lý

  Thôn Tân Hải, Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

  500.000 đ • 30.11.2019
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đồng Đội

  325 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

  1.000.000 đ