Hành trình giác ngộ 2

    BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                Hà Nội  Ngày.…..tháng …. năm 202…

Kính gửi:……………………………………………………………………………………….…

                ………………………………………………..…………………………………………

Cách đây hơn 2600 năm tại vườn Lâm Tỳ Ni(Lumbini), Thái tử Sĩ Đạt Ta được sinh ra sau này tu hành thành bậc giác ngộ hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cuộc đời vĩ đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ghi đậm dấu ấn với bốn sự kiện trọng đại đó là: Nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật xuất gia tu hành, nơi Đức Phật thành đạo và nơi Đức Phật nhập diệt cõi Niết Bàn. Cuộc đời của Đức Phật là hiện diện cho chân lý “ Từ bi, hỷ xả” của một bậc giác ngộ, tìm ra con đường giải thoát khổ đau cho chúng sinh. Đức Phật khi còn tại thế đã không nhận mình là thần linh, là thượng đế, nên Ngài không ban phát phép lành hay cứu rỗi cho bất cứ ai, Ngài chỉ để lại một học thuyết mà qua sự tự tu, tự chứng của Ngài, cho những ai đủ duyên, tin và theo học. Học thuyết đó giá trị chủ yếu ở các khái niệm thiện tâm, nhân ái và bình đẳng. Về mặt tâm lý Ngài để lại một kinh nghiệm tu tập để con người thoát khỏi sự kiềm tỏa của sự đau khổ để được sống trong trạng thái an lạc, hạnh phúc. Để đáp ứng mong muốn của các Phật tử, Đại biểu, Doanh nhân, Doanh nghiệp được hành hương về nơi cội nguồn đất Phật và tìm hiểu sâu sắc hơn về  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Công ty CP văn hóa Phật Giáo Việt Nam kết hợp cùng các Tăng, Ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình “ HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ”.

  1. Tây Tạng ( 8 ngày 7 đêm), khởi hành: Chủ nhật, ngày 12 tháng 03 năm 2023( Dương lịch)
  2. Srilanka ( 6 ngày 5 đêm), khởi hành: Thứ 7, ngày 15 tháng 04 năm 2023 ( Dương lịch)
  3. Ấn Độ -Nepal ( 8 ngày 7 đêm), khởi hành: Thứ 5, ngày 01 tháng 06 năm 2023(Dương lịch)
  4. Myanma ( 5 ngày 4 đêm), khởi hành: Thứ 4, ngày 5 tháng 07 năm 2023 ( Dương lịch)

Đây là một sự kiện hết sức ý nghĩa và nhân văn của Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo Thế Giới nói chung, từ đó phát huy tinh thần của Phật giáo “ Từ, bi, hỷ, xả”, “ Vô ngã, vị tha”. Bên cạnh đó chương trình còn là dịp để các Đại biểu, Phật tử, doanh nhân, doanh nghiệp hành hương về nơi đất Phật để tìm hiểu sâu sắc hơn nữa về tình thần của Phật giáo nguyên thủy, từ đó góp phần giáo dục cho thế hệ sau tiếp nối những giá trị tốt đẹp của Phật giáo.

Các Đại biểu, Phật tử, doanh nhân, doanh nghiệp đăng ký tham dự chương trình thông qua Công ty CP văn hóa Phật giáo Việt Nam, đơn vị duy nhất được tiếp nhận bản đăng ký tham dự chương trình và đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân, đơn vị.

Rất hoan hỷ được cung đón!

                                                                                                                      

  1.   BAN TỔ CHỨC

                                                                                           CÔNG TY CP VĂN HÓA PHẬT GIÁO VIỆT NAM  

                                                                                                                               GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                           ĐÀO MINH HOAN             

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *